APLINKA / BARAI

Imperatorius turi ‘stogą’ Savivaldybėje

“Jūsų namas yra tokioje vietoje, kuri visada bus kieno nors interesų zona ir jūs nuolat dėl to kentėsit“ – taip mums pasakė viena moteris iš Vilniaus miesto savivaldybės. Suprask, mes dabar turėtumėm kuo greičiau susirasti kitą gyvenamą vietą, jei norime taupyti savo nervus.

“Jei norit ramybės, kelkitės į miegamuosius rajonus“ – taip mums pamokė Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas atvykęs pagal iškvietimą tramdyti 1 valandą nakties siautėjančio baro.

Viskas prasidėjo vos prieš kelis metus, kai rami Vilniaus gatvė po truputėlį ėmė virsti girdyklų rajonu. Viešosios tvarkos pareigūnai Islandijos ir Vilniaus gatvių barų rajoną tarpusavyje vadina “Bermudų trikampiu“, o mūsų kiemas, bene didžiausias kiemas Vilniaus gatvėje, tapo viešuoju tualetu reikalo prispirtiems barų lankytojams. Jie nesibodi šlapintis tiesiog prie laiptinės durų, kai eini pro šalį, o viena mergina nutverta besituštinanti tiesiai prie rūsio durų rusiškai atšovė : “a što i pasrat nelzia?“ (ką ir paš*kt negalima.) Žinot, po tokių akistatų nusvyra rankos, sunku ką nors  beatsakyti ir girtam jaunuoliui, kuris nustvertas besišlapinantis tiesiai ant laiptinės durų papriekaištauja , kad mes “gyvenimo džiaugsmo nematom, esam kažkokie pikti“.

Mes senamiestyje apsigyvenom nes jį esame įsimylėję, džiaugėmės čia būdami, pavasarį puošėme palanges svyrančiomis gėlėmis, gėrėjomės, kai matydavom tai darančius kitus gyentojus, senamiestis gyvas, kai čia gyvena žmonės. Bet jau treti metai nebesinori pavasariais puošti savo langų gėlėmis, nebedžiugina gyvenimas gatvėje, kurioje rytais turi apeiti vėmalų balas, o anksčiau buvęs mielas kiemas dvokia šlapimu ir ne tik  – žiūrėk tai vienam tai kitam kampelyje rasi žmogaus išmatų krūvelę, o tarp butelių šukių dar ir tuščių švirkštų.

Dažnas išgirdęs, kad mes gyvename Vilniaus gatvėje, su užuojauta palinksi galvą ir ironiškai paklausia -“ar gerai miegame?“. Niekam nepaslaptis kokia triukšminga Vilniaus gatvė naktimis, bet policija atrodo šį faktą ignoruoja.

Dėl gyventojų susitelkimo ir užsispyrimo, ilgų rašymų Vilniaus Viešosios tvarkos skyriui, mes pernai pasiekėme, kad “Gringo“ baras įsirengtų papildomus pisuarus tualete, dėl nuolatinio naktinio triukšmo ir nesiskaitymo su pareigūnais, po kelių naktinio triukšmo matavimų mūsų butuose, barui “Shooters“ buvo apribota prekybos alkoholiu licencija. Tačiau gyvenimas “Bermudų trikampyje“ nuo to nė kiek negerėja. Mes įpratome nebevėdinti buto, nes negalime praverti langų, mes kenčiame nemigą ir nuolatinį išsiblaškymą dėl nuovargio, ir mums bandoma įteigti, jog tai yra kaina, kurią turime sumokėti už savo užsispyrimą gyventi Senamiestyje.

Rudenį, mūsų kaimynystėje, atsidarė dar vienas baras – garsusis “Cash“. Garsusis dėl to, kad garsas naktimis nuo jo eina toks, kad neretai iki ryto gali vartytis lovoje to baro muzikos ritmu. Kartais mes, ar kaimynai, naktimis nueiname ir gražiai paprašome baro apsauginių bent nelaikyti atidarytų durų, pro kurias veržiasi garsas, tačiau prašymai bevaisiai, kartais kviečiame policiją ar viešąją tvarką, tačiau nei vieni, nei kiti pažeidimų nenustato.  “Cash“ ypatingas, jis nebijo nei policijos, nei Viešosios tvarkos pareigūnų, priešingai, atrodo pastarieji bijo “Cash’o“.

“Imperatoriaus Rūmai” – toks pretenzingas įmonės, kuriai priklauso baras “Cash“ pavadinimas, o jo savininkas Steponas Visockas.

“Oi Steponas, tai žinau aš jį, žiūrėkit, atsargiai, kad į mišką kokie berniukai neišvežtų, geriau su Steponu neprasidėkit“ – paprotino mus vienas pažįstamas išgirdęs apie mūsų bėdas. Kas tas mistinis Steponas? Esu girdėjęs, kaip jis nebeatitaisomai suniokojo šv.Kotrynos bažnyčios priestatą, Moniuškos skverelyje, apie tai rašė spaudoje, skundėsi KVAD’o darbuotojai. Kodėl jis toks neįveikiamas ir baisus visiems valdininkams? Kodėl juo mus, tarsi mažus vaikus, baugina pažįstami? Netrukus sužinojom.

Lapkričio mėnesį Stepono Visocko vadovaujamas baras “Cash“ bendrame mūsų kieme ėmė vykdyti statybas. Susivežė lentas, suformavo ir ėmė ręsti didžiulę terasą, tiesiai ant šaligatvio ir nemenkos važiuojamosios kelio dalies. Keisčiausia tai, kad statybos vyko sutemus, kai paprastai visi normalūs žmonės jau baigia darbą. Žinoma, mes, namo gyventojai, sunerimome – supratome, kad nesibaigiantis triukšmas gatvėje persikels ir į kiemą, kilpa aplink mus veržiasi. Todėl nedelsdami susisiekėme su atitinkamomis tarnybomis KVAD, Statybų inspekcija, Savivaldybe, kreipėmės dėl galimai nelegalių statybų. KVAD’o atstovas netruko atvykti ir iš tiesų jam, darbus vykdantys statybininkai negalėjo pateikti jokių dokumentų patvirtinančių, kad jie viską daro legaliai. Darbai nutrūko. Bet vos praėjo dvi dienos, ir vėlų vakarą darbai vėl atsinaujino, statybininkai skubiai rentė terasą. Mes iškvietėme policiją, kuri netrukus atvyko. Va čia ir prasidėjo reginys, kuris mums ilgam įstrigo atminty. Policija, vykstant nelegaliom statybos, net nežino ką jie turi daryti, kokių dokumentų reikalauti, toks vaizdas, kad jie net paruošiamųjų kursų nepraėję, o čia dar išlindo pro duris nedidelio ūgio, kresno sudėjimo, tamsaus gymio vyriškis ir… ėmė rėkti (!) ant policijos pareigūnų. Jis ant jų rėkė nesivaldydamas, kaip koks tijūnas ant baudžiauninkų. O policininkai stovėjo ir kukliai prašinėjo parodyti dokumentus, nes jie turi teisę paprašyti dokumentų. Tas vyrukas jiems pakeltu tonu paaiškino, kad jis yra “šito kabako šeimininkas“ ir jis nieko neprivalo jiems rodyti ir kiekvienas jam čia neaiškins ką daryti, nes jis, neva, žino savo teises, tai išrėkęs įlindo pro duris ir užtrenkė jas. Policininkai stovėjo, kaip įkalti. Tik,tarsi guosdamiesi, pratarė: “greičiausiai nebeišeis“. Mes, trys namo gyventojai buvę šio įvykio liudininkai negalėjome patikėti savo akimis. Aš nekalbu, kad ėjo šiurpas per nugarą, kai ant valstybės pareigūnų tavo akivaizdoje rėkia kažkoks neaišku tipelis, o pareigūnai stovi, kaip šlapi šunyčiai ir tyli, nes jiems niekas nepaaiškino kokias jie turi teises ir įgaliojimus. Pasijautėme labai nesaugiai. Bet čia viskas dar nesibaigė. Netrukus, pro minėtas duris, išlindo daili mergina, greičiausiai baro administratorė ir šūktelėjo pareigūnams: “savininkas kviečia jus užeiti į vidų!“. Mes susižvalgėm ir negalėjom patikėti tuo ką matom ir girdim, aš net rašydamas scenarijų filmui taip nesugalvočiau. Pareigūnai klusniai nuėjo į vidų. Vos po keliolikos minučių jie išėjo ir stabtelėję prie mūsų pratarė: “Sunkų kaimyną turite, užuojauta“. Policijos pareigūnai kalbėdami su mumis atrodė kažkokie paprasti, žmoniški ir netgi draugiški, tarsi būtų kovoję su mumis vienoje barikadoje. Žinoma, juk juos ką tik aprėkė, o dar po to ir pas save pasikvietė “kabako savininkas“. Policininkai prieš išvažiuodami iš mūsų kiemo dar trumpai prasitarė ką girdėjo nuėję į barą. Mūsų kieme, čia greitai visur stovės kavinės terasos su staliukais, bus iškirsti medžiai, o kiemo viduryje išdygs fontanas. O mes (namo gyventojai) teesame tik pilkos pelės, kurios savo cypsėjimu nieko nepakeis, nes visa Vilniaus savivaldybė yra jo nupirkta ir viskas jau nuspręsta.

Štai taip mes tą vakarą pamatėme savo akimis kas yra Steponas Visockas ir kokia bejėgė yra policija, kurios pareigūnai net nežino ar jie turi teisę kažko reikalauti, ar privalo klausytis, kaip ant jų rėkia, ir vos pamojus pirštu eiti ten kur jiems nurodo “kabako šeimininkas“. Maža to, juk patys policijos pareigūnai patvirtino, kad girdėjo, jog “kabako savininkas” yra nupirkęs Vilniaus savivaldybę (suprask, duoda kažkam kyšius?), bet į tokį faktą jie sureagavo, kaip savaime suprantamą dalyką.

Išvažiavus policijai grįžome namo su labai slogia nuotaika. Atrodė, kad pradėti kažkokią kovą ar teisybės ieškojimus jau nebėra prasmės, juk “visa Savivaldybė yra Stepono“. Tačiau pabandėme. Dar vieną kartą surizikavome – parašėme laišką, kuriame išdėstėme pastaruosius įvykius ir išsiuntėme jį keliolikai savivaldybės, statybų inspekcijos, paveldo policijos valdininkų, netgi miesto merui ir jo pavaduotojui. Vos po kelių dienų, negalėjome patikėti savo akimis, statybininkai išardė suręstą terasą, o netrukus gavome laišką iš Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės pirežiūros skyriaus (Statybų inspekcijos), kuriame aiškiai pasakytą mūsų kieme “joks savavališko statybos faktas nenustatytas“. Viskas nurimo. Daugiau niekas iš adresatų į mūsų laišką nesureagavo. Praėjo mėnuo. Kieme, prie baro sienos stovėjo lentos, netruko atsirasti ir didelės krūvos plytų, kauburėlis žvyro, baro “Cash“ sienoje, kiemo pusėje buvo išmuštos didžiulės angos langams/durims. Mes sunerimę, kad čia tik tyla prieš audrą, vėl parašėme laišką, kuriame klausėme ar nėra barui išduotas leidimas statyti terasos? Ar neatsinaujins statybos, ar netaps jos legaliomis be mūsų žinios. Prie laiško pridėjome nuotraukas, kuriose matosi statybų progresas, statybinės medžiagos, iškirstos angos sienose. Statybų inspekcija vienintelė, kuri vėl atsakė – jog jokių leidimų neišdavė, o “kiemo teritorijoje, statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai nevykdomi”. Kur gi ne, greičiausiai mes, visi namo gyventojai, haliucinuojame.

Ir štai, vasario 15-tą dieną, tebevykstant nevaisingam susirašinėjimui su valdininkais, vėl atvyko tie patys, jau pažįstami iš matymo statybininkai ir pradėjo tiesiai ant važiuojamosios kiemo dalies mūryti plytinius bokštelius-kolonas. Mes vėl priėjome jų paklausti kas čia vyksta? – O, kad jūs būtumėte matę didžiulį džiaugsmą jų akyse ir girdėję tą ironiškai kandžią repliką: “galit dabar čia viską fotografuoti, viskas čia legalu, ir mes turime darbo leidimus ir visi dokumentai tvarkoj!“ (suprask, pirmą kartą jie dirbo nelegaliai, o dokumentai buvo netvarkoj?). Mes nepatikėjome, iškvietėme Viešosios tvarkos pareigūnus, kurie nedelsiant atvyko, patikrino dokumentus ir mums patvirtino – baras turi leidimą statyti terasą!

Pala, kaip čia dabar išeina – Statybų inspekcija teigia, kad neišdavė leidimo, o Viešoji tvarka sako, kad jie turi leidimą? Mes jau neberašėm jokių laiškų, susisiekėm tiesiai su Vilniaus miesto tarybos nare Rasa Baškiene. Ji padėjo susiorientuoti, patarė į ką kreiptis, kreipėsi dėl mūsų problemos į įvairias instancijas pati.

Statybos vyko nežmonišku tempu. Kol mes skambinėjome statybų inspekcijai, ieškojome atsakymų Viešojoj tvarkoj, savivaldybėj, statybininkai sparčiai mūrijo kolonas, tampė visokias virveles, pjovė ir kalė lentas. Kieme dygo didžiulė, daugiau nei 100 kvadratinių metrų terasa.

O dabar įdomioji dalis – Statybų inspekcijos valdininkas ponas S.Mardosas, jau du kartus rašęs mums atsakymą, kad kieme niekas nevyksta, telefonu atsakė, kad jis neprivalo atsakinėti į gyventojų skundus telefonu, kad kviečia atvykti pasišnekėti po savaitės. Į elektroninius laiškus taip pat neatsakinės, nes skundus reikia rašyti ant popieriaus, o mūsų nuotraukas, su vykstančiom statybom kieme mes galime pasidėti į šeimos albumą. Kitaip sakant jis atsisakė bet kaip reaguoti į nelegalias statybas ir dar patvirtino, kad jis tikrai nieko nedarys kol negaus nurodymo iš savo viršininko Aurelijaus Kuisio (kuris yra pasirašęs anksčiau gautus raštus).

Įdomu yra ir tai, kad mums ir Rasai Baškienei pradėjus krutinti šitą klausimą, statybininkai vėl pradėjo ardyti jau sumūrytą terasą! Nuėmė užkaltas lentas, nugriovė visas mūrines kolonas, kurias vos prieš kelias dienas skubėjo sumūryti. Bet šį kartą darbai nesustojo, jie tik performavo terasą, kad ji nestovėtų ant važiuojamosios kelios dalies ir vėl iš naujo ją ėmė statyti. Pradėjo ir pabaigė. Niekas jų nebesustabdė. Nei viena valstybinė ar miesto savivaldybės įstaiga.

Mes, miesto tarybos narės padedami gavome “terasos statybos leidimo“ kopiją. Pasirodo tai viso labo tik leidimas prekybai fasuotais maisto produktais, kurį išdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus

VedėjasKazimieras Arlauskas. Leidime jame aiškiai nurodyta, kad 9 kvadratinių metrų plote ant šaligatvio prie pastato sienos leidžiama pastatyti tris mažus staliukus. Netgi nubrėžtas planas, kaip tai turi atrodyti. Beje, leidime ,ant kurio padėti net trijų savivaldybės skyrių vadovų parašai, prie trijų ant šaligatvio stovinčių staliukų aiškiai parašyta – palikti “1m pločio praėjimą nuo gatvės važiuojamosios dalies”. Štai šį dokumentą baras “Cash“ vadina leidimu terasos statyboms. O Viešosios tvarkos pareigūnai tai patvirtina. Tai apie kokią viešosios tvarkos pareigūnų kompetenciją kalbame? Jei leidimo lauko prekybai fasuotais produktais jie nesugeba atskirti nuo leidimo statyti terasą?

Savivaldybės skyrius išdavęs leidimą prekybai fasuotais maisto produktais paaiškinti ką reiškia fasuoti produktai negalėjo ir patarė dėl iššaikinimo kreiptis į higienos skyrių.

2014-01-16 leidimas prekiauti

O atsakymas, kurį Rasai Baškienei parašė Vilniaus miesto Savivaldybės klerkas Darius Daunoras, gali išversti iš koto net didžiausius absurdo mėgėjus:

“Laba diena, rašau Jums dėl baro Vilniaus g. 22. Šiam objektui suderinti du projektai – pakeisti langus ir įrengti vasaros lauko kavinę iš kiemo pusės prie įėjimo į patalpas. Darbus vykdo toks uab Imperijos rūmai ir savininkas Steponas Visockas, žmogus prisidirbęs jau ne viename objekte. Langai pakeisti vietoj medinių į plastikinius, lauko kavinė buvo suderinta be pakylos. Mes jau praėjusių metų rugsėjį pranešėme Statybų inspekcijai ir Kultūros paveldo departamentui. Užvakar objektą vėl buvo patikrinome su Kultūros paveldo departamento inspektoriais, kurie sustabdė statybas ir surašė ATP pažeidimo protokolą. Bet žinant S. Visocką, beveik neabejoju, kad darbai tęsis savavališkai ir toliau. Deja, neįsivaizduoju, kai tai sustabdyti. Jei dar norėsite ko nors paklausti, rašykite.

      Geros dienos

      Darius Daunoras
      Miesto plėtros departamento
      Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas. “

 

Čia tokias, atsiprašant, nesąmones leidžia sau rašinėti Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas! Neva, geras jis klerkas, problemą supranta, tik spręsti niekaip jos negali. Girdi, jis “net neįsivaizduoja”, kaip sustabdyti įstatymus pažeidinėjantį baro savininką. Tai kokios yra jo pareigos? Kokia atsakomybė? Už ką klerkai gauna algas?

Ar ne tokie mardosai, kuisiai, daunorai, ir dar begalės kitų trinančių kėdes valdininkų, gimdo patį tikriausią teisinį nihilizmą? Įvairiausio plauko “imperatoriai“, bei “rūmų damos“ (atleiskit už ironiją) gali daryti ką tik užsigeidę, griauti paveldo saugomus pastatus, pjauti medžius miesto centre, savavališkai nustatyti staliukais miesto aikštes ir kiemus, įrenginėti be leidimo kavinių terasas ir kelti naktimis triukšmą – juk valdininkai tik skėstelės rankomis ir pasakys – “mes užjaučiame, bet niekuo negalime padėti“. O tai kas gali? Policija? – jie taip pat tik skėstelės rankomis ir pasakys “užjaučiame, turite sunkų kaimyną.“ Gal Viešoji tvarka? – bet juk jie patys nuoširdžiai pataria “kraustytis į miegamuosius rajonus“. Gal žinote kas gali padėti?

Tai padėkit mums kvailiems susigaudyti kas čia vyksta? – Ar tai ką mes matom tėra savivaldybės klerkų šokis pagal Stepono Visocko dūdelę? Gal iš tiesų Vilniaus miesto savivaldybė yra pavaldi Imperatoriaus Rūmams? O kalbos, kad Steponas Visockas “turi stogą” Savivaldybėje nėra laužtos iš piršto?Puse lūpų, nedrąsiai, kai kurie valdininkai mini vieno, labai aukšto savivaldybės pareigūno pavardę, tokio pono “K”, bet tuoj pat nutyla ir nenori to patvirtinti. Bijo. Kodėl niekas nieko nenori girdėti? O gal sekantis žingsnis tikrai bus toks, kaip sakė mūsų pažįstamas – Stepono berniukai mus nuveš į mišką ir paaiškins ką reiškia gyventi Vilniaus senamiestyje?

Dramatiška atomazga. Vos tik pabaigiau rašyti šį ilgą pagalbos šauksmą, kai situacija dar labiau pablogėjo. Nubudę  vieną rytą mes savo kieme pamatėme tai, ko labiausiai bijojome – net 15 medžių pažymėti raudonais kryžiais. Visi bus iškirsti. Pabandykite atspėti kas užsakė medžių iškirtimą?  Mes net nespėliojome. Paskambinome į Savivaldybę, kur sužinojome, kad dėl medžių iškirtimo tikrai kreipėsi Steponas Visockas.

Gintautas Runovičius,Želdynų poskyrio vedėjas, atsakingas už medžių sužymėjimą, telefonu pranešė, kad medžius jis pats ir sužymėjo ir iškirs, nes jie visi supuvę ir kelia grėsmę. Tereikia tik Steponui Visockui parašyti prašymą iškirsti kieme medžius, ten, kur jis dar rudenį nupasakojo įrengsiąs kavinių terasas, ir tie 15 medžių, kaip tyčia reikiamame plote, akimirksniu supūna ir pradeda kelti grėsmę. O mes, gyventojai, esame paranojikai ir nieko nesuprantame. Beje, mums Gintautas Runovičius pasiūlė susitikti, o susitikimo metu jis įrodysiąs, kad visi pažymėti medžiai yra pavojingi ir juos būtina nukirsti. Net neabejoju, kad atsiras Savivaldybėje ir daugiau valdininkų, kurie įrodys, kad Steponas Visockas yra dievo siųstas išganymas mums, nelaimingoms “pilkoms pelėms“, o “Imperatoriaus rūmai”, greičiausiai, antras Vilniaus savivaldybės pavadinimas.

 

Vilniaus g. 22 namo gyventojas

 

2013-11-21

2013-11-21

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014 pavasaris

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-01-16 leidimas prekiauti-p1

2014-01-16 leidimas prekiauti-p1

2014-01-16 leidimas prekiauti-p1

2014-01-16 leidimas prekiauti-p1

Įrašo “Imperatorius turi ‘stogą’ Savivaldybėje” komentarų: 16

 1. Medžius gal ir teisėtai iškirs, tačiau jūs reikalaukite naujų medžių nukirstųjų vietoje.
  Kad sumažėtų noras atrašinėti „nėra pinigų“ galite tam skirti lėšų iš VBT, o sodinimo darbus atlikti patys. Taip ir bendruomeniškumas laimės, ir kiemas nebus plikas, ir steponų kavinėms vietos neliks.

 2. kazkaip turetu patvarkyti si reikala savivaldybej… arba kurti barus ten kur ofisai, arba kurti ofisus ten kur barai.

  • Rūta, deja, įsratymai tokie, kad savivaldybė negali nurodyti, kur kurtis barams. Gi laisva rinka. Kitas dalykas, kad savivaldybęje bandome prastumti zonavimo naktiniams barams idėją- kad veikintys per naktį barai kurtųsi gatvėse, kur nėra gyventojų- prie ofisų ir t.t. Deja, sunku net apsakyti, su kokiu susipriešinimu susiduria ši idėja. Buvo surengtas posėdis, pakviesti net kelių barų ir viešbučių asociacijų vadovai. Gyventojų atstovų buvo tik du. Viskas vyko į vienus vartus, nes savivaldybė palaiko verslą. Manyčiau, kad seniūnaičiai turi daryti spaudimą savivaldybei. Rasa Baškienė

 3. Na medžiams išsaugoti panaudokit vaikišką, bet labai efektyvią priemonę: tos pačios spalvos dažais pažymėkit visus medžius parkelyje, tada atvykę darbinkai nežinos, kuriuos galima pjauti, kuriuos palikti ir kuriam laikui paliks ramybėj. Per tą laiką gal ir savo tikslus pasieksit, o jei nepėsit, po sekančio žymėjimo procedūrą pakartokit.
  Sėkmės,
  Jobs

 4. Medžiai šitame kieme yra tik viena didelės problemos pusė. Ir ne Steponas ar jo verslas yra didžiausia problema, o tingūs, ištęžę, neveiklūs ir, greičiausiai, korumpuoti valdininkai sėdintys tiek Vilniaus Savivaldybėje, tiek ir kitose valstybinėse įstaigose. Tai jie skatina visokio plauko steponus tyčiotis iš įstatymų ir valstybės. Problema taip pat yra savo teisių ir pareigų neišmanantys policininkai, kurie vietoj to, kad problemas spręstų, jų tiesiog stengiasi nematyti.
  Suniokojęs Kotrynos bažnyčios priestatą, Steponas dar iki šiol nesumokėjo jam paskirtų baudų (virš 80 tūkst. litų). Niekada ir nesumokės, nes valdininkai per skysti jį paduoti į teismą. Jausdamas tingių ištižėlių neveiksnumą Steponas ir toliau siautės Vilniuje. Suniokos dar ne vieną paveldo saugomą paminklą, iškirs medžius kur panorėjęs, statys pastatus kur jam reikia, tyčiosis iš policijos, iš gyventojų, nes valdininkams taip patogiau. Visiems patogiau nieko nematyti ir negirdėti.

 5. tikrai sitas tamsaus gymio LR pilietis S.Visockas turi rysiu savivaldybeje, neveltui visi savivaldybes kalediniai baliai – beje, netgi TAIP judejimo vakareliai vyksta visockio valdose, Buda klube.
  Po raide K tikriausiai slepiasi asmuo, turintis Klimantaviciaus pavarde, t.y. VMS administracijos direktorius, mero Zuoko patiketinis.
  Cia tinka toks rusiskas posakis – krugovaja poruka. Del to tamsaus gymio pilietis toks arsus…

 6. nebukit bedanciai itelektualai tokiepatys kaip ir valdininkai, maisote 50/50% tepala su benzinu pilat i stiklo tara, uzkemsast, pririsat skudureli ismirkyta benzine, padegat ir metat i langus ar terasa 😀 ir taip keliolika kartu is karto 😀

 7. Vienas iš problemos sprendimo būdų yra didesnių problemų sudarymas Jūsų problemų kėlėjams. Tuomet jie spręs tas problemas, Jus palikdami ramybėje. Reikia pasistengti, kad tos problemos būtų esminės. Sėkmės

 8. dalinkite skarajutes apie tai, viešinkite senamiestyje vaikščiojantiems žmonėms, kavinėje besilankantiems, savivaldybėje… platinkte teksto nuorodą … kalbėkite ir skleiskite kuo plačiau ir viešiau. Tegu Stepono Visocko sąvoka tampa juoda, ir kai Zuokas sakys aš viską padarysiu labai gerai tuomet ir užklausite ką padarėte šiuo atveju? O visuomenė jau žinos apie ką kalba eina.
  Tokie tipai kaip Steponas Visockas mėgsta nežinojimo ir nesusigaudymo terpę, bet labai bijo viešumos ir skaidrumo. Gal atėjo laikas partizaninei strategijai skrajutės, grafičiai ant šaligatvių kreidutėmis, pasitelkite intelektualesnius žaidimus, tegul besmegeniai sprogsta iš pykčio:) Tegu pradeda galvoti, kad ne kariauti apsimoka, o bendradarbiauti.

 9. Atgalinė nuoroda: teminės nuorodos | Išsaugokime Vilniaus medžius

 10. Kaip aš jus suprantu ir užjaučiu. Gyvenu Labdarių gatvėje ir metai iš metų kaimynai kovoja su Switch baru, matyt per daug skundų gavęs nutarė pakeist pavadinimą, dabar Despot. Bet kaip sakoma: kaip pavadinsi šūdą ar kalas, ar fekalijos, nuo to kitaip kvepėt nepradės. Apvemtos sienos net per stiprų lietų nenusiplauna, beto ant sienų ne tik šlapimo pėdsakai, bet ir kraujo. Muštynės gan dažnas reiškinys, žmonės ryte einantys į darbą, pažiūri kas vyksta ir apsisukę eina kitu keliu. Policija dar kažkiek apramina atvažiavusi, o viešoji tvarka tai lyg iš mėnulio iškritusi neranda pažeidimų, nei kaimynų skundai, nei siunčiama vaizdo medžiaga niekaip jiems nerodo pažeidimų. Bet kai pareigūnai pareiškia užuojauta, eilinį kartą supranti, kad kovojama su vėjo malūnais.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s